KM Management Supportproject- en management ondersteuning
Welkom

KM Management Support

Op deze website treft u informatie aan over Gerda Mol Korving. Gerda is een zelfstandige professional die actief is als interim project management ondersteuner in zowel de private als publieke sector.
Projecten leggen binnen organisaties een toenemend beslag op mensen en middelen, vaak vanuit de lijnorganisatie. Wanneer dit op de juiste wijze wordt gecoördineerd en ondersteund, verlopen zowel de dagelijkse activiteiten als de projecten succesvol. Wanneer dit echter onvoldoende goed gebeurt kunnen zowel de core business van de organisatie als de projectprestaties hier onder lijden. 
 

Vanuit die gedachte is het bij elke opdracht weer mijn doel om met volle inzet invulling te geven aan mijn rol als projectsecretaris of PMO'er en daarmee echt van toegevoegde waarde te zijn voor het project- of programmateam.

Met de nadruk op het woord team want het succes van het project is uiteindelijk de optelsom van de kwaliteit en inzet van alle individuen binnen het team. Naast het coördineren, rapporteren en ondersteunen speel je vanuit mijn perspectief als PMO'er of projectsecretaris ook een belangrijke rol als het gaat om het verbinden van mensen zowel binnen het project als de projectorganisatie met de lijnorganisatie.

Als ZZP'er heb ik het geluk om steeds weer deel uit te mogen maken van voor mij nieuwe bedrijven en organisaties. Zo'n kijkje in de keuken leidt steeds weer tot verrassingen, vernieuwde inzichten en aanvullende kennis die weer waardevol kunnen zijn voor een volgende opdracht.

Dit alles bij elkaar zorgt er voor dat ik mij de komende jaren met veel energie wil blijven inzetten voor uitdagende projecten!

Gerda Mol Korving

 

WelkomProfielProjectsecretaris.infoContact